Rabu, 09 Januari 2013

Materi Pesta Siaga 2013 Kwartir Cabang BanjarnegaraMATERI PESTA SIAGA
                        KWARTIR CABANG BANJARNEGARA
TAHUN 2013

A.    Kemampuan memiliki Iman dan Taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa

        I.     Ketaqwaan
            Islam         :   Secara perorangan melafalkan bacaan pokok dalam ibadah berdasarkan undian:
A.      Surat pendek:
Surat Al Kaafiruun
Surat Al Qurais
Surat Al ‘Aser
Surat Al Lahab
Surat Al Falaq
Surat An Naas
B.      Bacaan doa:
Bacaan I’tidal
Bacaan duduk di antara dua sujud
Bacaan duduk tahiyat awal
Bacaan ruku’
Doa kebaikan dunia akhirat (sapu jagad)
Lafal mendoakan orang tua


                Catatan    :   5 anak mengucapkan (A) surat pendek dan 5 anak mengucapkan(B) bacaan doa
                                        pendek.

                Katolik      :   Mempraktikkan berdasarkan kartu undian
 1. Bacaan Doa Harian Pagi
 2. Bacaan Doa Harian Sore
 3. Bacaan Doa Taubat
 4. Menyanyikan Lagu Natal


                Protestan    :       Mempraktikkan berdasarkan kartu undian
 1. Bacaan Doa Harian
 2. Menyanyikan Lagu Kristen


                Budha       :   Mempraktikkan berdasarkan kartu undian
 1. Bacaan Doa Wajib
 2. Cara Kebaktian

               
                Hindu        :   Mempraktikkan berdasarkan kartu undian
 1. Bacaan Doa
 2. Menyebutkan nama-nama kitab suci pokok


B.    Kemampuan menunjukkan sikap kuat mental, emosional, tinggi moral, berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur

        II.    Semangat Barung
                Tugas            :       Melaksanakan Yel-yel dengan memilih salah satu tema:
 1. Hidup sehat
 2. Wajib belajar
 3. Menabung
 4. Tertib lalu lintas
 5. Cinta Indonesia


                Ketentuan  :      
 1. Area 5m X 5m.
 2. Durasi maksimal 3 menit.
 3. Terpenuhi minimal 5 kreativitas gerakan.
 4. Pakaian seragam pramuka resmi tanpa: properti dan pakaian tambahan


        III.   Kepribadian
                Tugas            :       Memasang atribut pramuka pada pakaian dan topi berdasar undian
                Atribut          :      
 1. Tanda Pelantikan (1 buah)
 2. WOSM (Tanda Pandu Dunia) (1 buah)
 3. Tanda Jabatan (3 buah)
 4. Badge Jawa Tengah (1 buah)
 5. TKU (3 buah)
 6. TKK (5 buah)
 7. Tanda Lokasi Kwarcab (1 buah)
 8. Memasang setangan leher/pita leher dan ring duk (1 buah)
 9. Nama (1 buah)
 10. Tanda Barung  (3 buah)
 11. Tanda topi

             Pelaksanaan   :     
 1. Tersedia 11 undian, hanya digunakan 10 buah sehingga terdapat sisa 1 buah kartu undian yang tidak digunakan.
 2. Secara bergantian anak mengambil sebuah undian bertuliskan nama atribut.
 3. Sesuai undian anak mengambil sebuah atribut Pramuka.
 4. Memasang sebuah atribut pada baju Pramuka/topi yang disediakan petugas.

C.    Kemampuan berusaha meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan

IV.    Pengetahuan Umum
        Tugas            :       Menjodohkan kartu A (pernyataan) dan Kartu B (jawaban/undian)

A (PERNYATAAN/TERPASANG)
B (JAWABAN/UNDIAN)
23 Juli
Hari Anak Nasional
22 Februari
Hari Baden Powell
2 Mei 1889
Hari Lahir Ki Hajar Dewantoro
10 November 1945
Bung Tomo
17 Agustus 1945
Soekarno-Hatta
Palagan Ambarawa
Jenderal Sudirman
Bandung Lautan Api
Abdul Haris Nasution
Borobudur
Magelang
Lawang sewu
Semarang
Batik
Susukan
Jipang
Batur
Tari Jaipong
Jawa Barat
Tari Saman
Aceh
Ludruk
Jawa Timur
Lenong
Jakarta

                 Keterangan :     Tiap anak mengambil satu kartu undian, sehingga akan terdapat sisa 5 buah (kartu undian) yang tidak terambil.

D.    Kemampuan berusaha meningkatkan keterampilan, ketangkasan dan olah raga

V.      Simpul
        Tugas     :  10 Anak melaksanakan tugas berdasar kartu undian, 1 tugas untuk 2 anak:
 1. Buatlah simpul jangkar!
 2. Buatlah simpul pangkal !
 3. Buatlah simpul anyam tunggal !
 4. Buatlah simpul mati !
 5. Buatlah simpul Inggris/kembar/nelayan !

                                Pelaksanaan:
 1. Peserta dibagi menjadi dua kelompok: A dan B, masing-masing 5 anak.
 2. Kelompok A dan B melaksanakan tugas yang sama secara paralel (dalam waktu yang sama).


                Perlu dipahami sebagai dasar mengoreksi pelaksanaan tugas :
Nama Simpul
Fungsi
Jangkar
Untuk menalikan pada tiang
Pangkal
Mengikatkan tali pada tiang/mengawali ikatan
Anyam Tunggal
Menyambung dua utas tali yang tidak sama besar, tidak basah dan atau tidak licin
Mati
Menyambung dua utas tali yang sama besar, tidak basah dan atau tidak licin.
Inggris/kembar/nelayan
Menyambung dua utas tali yang sama besar, basah  dan atau licin

VI. Kompas
         Tugas :  Berdasarkan undian, 10 anak masing-masing meletakkan kartu undian (berisi derajat kompas atau arah mata angin pada tempat yang disediakan/tiang berpaku di ujung arah mata angin).

         Kartu undian sejumlah 16 buah:

NO
KARTU UNDIAN
NOMOR
KARTU UNDIAN
1
TIMUR
9
45˚
2
TENGGARA
10
90˚
3
SELATAN
11
135˚
4
BARAT DAYA
12
180˚
5
BARAT
13
225˚
6
BARAT LAUT
14
270˚
7
TIMUR LAUT
15
315˚
8
0˚
16
360˚

                Denah lokasi pelaksanaan:

                Keterangan:
1.         Garis-garis arah mata angin diletakkan di tanah/lapangan.
2.         Delapan buah tiang (diujungnya diberi huruf A sampai H) didirikan di ujung garis arah mata angin. Di bawah huruf masing-masing terpasang sebuah paku untuk menggantungkan kartu undian.
                                     Tiang arah utara dipasangi huruf U secara permanen.
3.         Peserta secara perorangan melaksanakan tugas dengan urutan langkah:
 1. Berdiri di T
 2. Mengambil kartu undian yang disodorkan petugas
 3. Berjalan ke arah tiang sesuai kartu undian
 4. Menggantungkan kartu undian pada paku di ujung tiang.
 5. Kembali ke area tunggu sesuai arah rotasi tugas.
 
VII.  Estafet Bola Pingpong
        Perlengkapan:
 1. Sepuluh buah bola pingpong;
 2. Dua buah keranjang samph;
 3. Sembilan buah helm estafet dengan bentuk sbb
 
Skema permainan:

                Keterangan gambar:
                K1 :     Keranjang sampah berisi 10 buah bola pingpong di garis start.
                K2 :     Keranjang sampah penampung akhir bola pingpong hasil estafet di garis finish.
                P    :     Pemimpin barung membawa keranjang (K1) tidak berhelm.
                1-9      Pemain berhelm berjumlah 9 anak menghadap arah finish.

                Langkah bermain :
 
 1. Sembilan anak berhelm dalam posisi siap main (jongkok) kedua tangan masing-masing bertaut di belakang. Berderet dari garis star menghadap keranjang K2. Jarak antar pemain dan keranjang (K2) 1 m.
 2. Pemimpin Barung memulai estafet dengan menaruh bola pingpong pertama ke pemain 1, selanjutnya memandu pelaksanaan estafet sampai masuk ke keranjang (K2).
 3. Pemimpin Barung meneruskan estafet bola pingpong ke-2 sampai bola pingpong ke-10.
 4. Setiap mengestafetkan satu bola pingpong disebut 1 putaran, sehingga permainan memerlukan 10 putaran.
 5. Waktu maksimal untuk bermain 10 putaran 8 menit.
Keterangan penilaian:
 1. Setiap memasukkan bola ke gelas (dan atau keranjang akhir) diberi nilai 1. Maka tiap satu satu putaran nilai maksimal 10.
 2. Nilai maksimal (sepuluh putaran) = 100.
 
E.    Kemampuan memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan untuk menumbuhkan cinta tanah air dan budaya bangsanya.

        VIII. Parade Puisi (Cinta Tanah Air Indonesia) dan Geguritan (Cinta Budaya Jawa)
                Tema             : Cinta Tuhan, Cinta diri sendiri, Cinta Ortu, Cinta Teman, Cinta Sekolah, Cinta
                                          Negara
                Pelaku          : Masing-masing 5 anak, yang pembagian tugasnya dikondisikan oleh peserta
                Pakaian        : Pramuka
                Naskah         : Dari peserta, boleh karya Yanda/Bunda.
                                          Sebelum pelaksanaan menyerahkan 3 lembar kopi naskah kepada yuri.
                Waktu           : 5 menit maksimal.

        IX. Pentas Budaya
                Tugas            : Menampilkan gerak dan lagu
                Tema             : Budaya Jawa Tengah
                Ketentuan  : 1. Peserta maksimal 10 anak.
                                          2. Peralatan non elektronik disediakan oleh peserta.
                                          3. Berpakaian Pramuka (baju dan stangan leher masih nampak), boleh dengan
                                               kostum dan properti tambahan.
                                          4. Durasi maksimal 5 menit.

F.    Kemampuan mengikuti dan menaati kebiasaan untuk menumbuhkan kewajiban bakti kepada keluarga, masyarakat dan negara.

        X. Patriotisme (PBB)
                Tugas            :   Melaksanakan PBB.
            Ketentuan  :   1.       Peserta 10 anak (1 anak pemberi aba-aba, 9 anak pelaksana PBB).
                                            2.    Area 10 m X 10 m.
                                            3.    Waktu maksimal 7 menit.
                Gerakan       :   A.    Gerakan di tempat:
1.       Berkumpul
2.       Siap
3.       Istirahat
4.       Penghormatan
5.       Hadap Kanan
6.       Hadap Kiri
7.       Hadap Serong Kanan
8.       Hadap Serong Kiri
9.       Balik Kanan
10.   Lencang Kanan
11.   Lencang Kiri
12.   Setengah lengan Lencang kanan
13.   Jalan di Tempat
B.      Gerakan meninggalkan tempat:
1.    Langkah ke depan
2.    Langkah ke belakang
3.    Langkah ke kanan
4.    Langkah ke kiri
                                            C.    Dari jalan ke berhenti:
                                                    1.    Balik kanan henti
                                                    2.    Hadap kanan henti
                                                    3.    Hadap kiri henti                   

        XI.  Bakti Sosial (Bumbung Kemanusiaan)
                Tugas            :   Setiap anak memasukkan sedikitnya uang Rp 5.000,00 ke wadah yang telah
                                            disediakan.
                Ketentuan : Sebelum melaksanakan tugas, terlebih dahulu menunjukkan uang yang akan dimasukkan ke wadah kepada petugas. 

Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar